شروط اصلاح‌طلبان برای حمایت از روحانی در دوران فقدان هاشمی‌