گزارش تصویری/ نشست ساماندهی زباله غرب مازندران در تنکابن