مجلس گرامیداشت مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی در دانشگاه علوم تحقیقات(عکس)