استخدام مدیر فروش(درزمینه چاپ وبسته بندی)درشرکت سپاکو -کرج