آخرین اخبار

شبستان - مذهبی

 • «فارابی» در اختیار یک تفکر و جناح سیاسی نیست/باید بتوان خروجی جشنواره را روی دست بلند کرد
 • نیاز به ترازو، معیار و میزان از مهمترین نیازهای آدمی است
 • رهاورد چند سال فعالیت‌ گروه فلسفه در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
 • موسوعه علامه کاشف الغطا (آثار کلامی) رونمایی می‌شود
 • پایان‌نامه‌های دکتری میز آموزش و پرورشِ قطب‌های فکری فرهنگی حمایت می شوند
 • باقری: فهم دینی ما نیاز به چکش‌کاری دارد/آذربایجانی: علم دینی را به شاخص‌های علم نرساندیم
 • برگزاری نهمین نشست رساله های علوم انسانی و نیازهای جامعه
 • برنامه نخستین جشنواره ملی قدردانی از پایان نامه ها و رساله های علوم انسانی
 • برخورد ایدئولوژیکی اسلام و مسیحیت در قرون وسطی بررسی می شود
 • آموزش کارآمدسازیِ رساله های علمی در کارگاهی تخصصی
 • آیا جشنواره فارابی باعث رشد و بالندگی علوم انسانی شده است؟
 • تفکر دقیق فقهی برای سیاست گذاری هنر وجود نداشته است
 • نقد و بررسی نظریه رئالیسم شبکه‌‌ای در کرسی ترویجی
 • نگاهمان به اوقات فراغت درجه دومی و حاشیه ای است/فرصت هایی که پای نت سوخت می شود!
 • سیاست متعالیه به پله هجدهم رسید
 • طبیعت گرایی متعالیه در گروی حرکت جوهر و وحدت تشکیکی
 • اندیشه‌های شیخ شهاب الدین سهروردی باید ترویج شود
 • «افق مکث» با تحلیل اوقات فراغت در الگوی دینی ورق می خورد
 • چرا در اسلام، ارزش عمل به نیّت آن است؟!
 • بررسی نظریات چگونگی استخراج مبانی علوم انسانی از قرآن
 • تمدن نوین اسلامی از مرحله نوزادی عبور کرده/یکسان پنداری سیاست با تمدن کار درستی نیست
 • سنخیت علت و معلول از منظر کلام، فلسفه و عرفان بررسی می شود
 • روایت خواندنیِ «روشنا»ی هفتاد و پنجم از فِرَق و ادیان
 • تمدید مهلت ارسال آثار به همایش «استقلال و ارزش‌های جهانی»
 • اقتصاد مقاومتی در اندیشه و سیره علمای شیعه معاصر