آخرین اخبار

خبرگزاری تسنیم - گوناگون

 • آیین بهره‌برداری از 10 پروژه ارتقا خدمات فرودگاهی
 • روستای زلزله‌زده کلاشی عبدالقادر - کرمانشاه
 • رونمایی از دو اثر ایرانی ثبت شده در فهرست جهانی یونسکو
 • حضور کمک داور ایرانی در مسابقات قهرمانی زیر 19 سال آسیا
 • اهدای گل به رئیس دفتر حافظ منافع مصر در ایران
 • ذبح دام در عید قربان (2)
 • حضور کمک داور ایرانی در مسابقات قهرمانی زیر 19 سال آسیا
 • رونمایی از دو اثر ایرانی ثبت شده در فهرست جهانی یونسکو
 • عملیات اطفای حریق چاه 147 رگ سفید‌
 • اهدای گل به رئیس دفتر حافظ منافع مصر در ایران
 • اهدای گل به رئیس دفتر حافظ منافع مصر در ایران
 • اهدای گل به رئیس دفتر حافظ منافع مصر در ایران
 • اهدای گل به رئیس دفتر حافظ منافع مصر در ایران
 • اهدای گل به رئیس دفتر حافظ منافع مصر در ایران
 • اهدای گل به رئیس دفتر حافظ منافع مصر در ایران
 • اهدای گل به رئیس دفتر حافظ منافع مصر در ایران
 • اهدای گل به رئیس دفتر حافظ منافع مصر در ایران
 • اهدای گل به رئیس دفتر حافظ منافع مصر در ایران
 • اهدای گل به رئیس دفتر حافظ منافع مصر در ایران
 • اهدای گل به رئیس دفتر حافظ منافع مصر در ایران
 • اهدای گل به رئیس دفتر حافظ منافع مصر در ایران
 • اهدای گل به رئیس دفتر حافظ منافع مصر در ایران
 • اهدای گل به رئیس دفتر حافظ منافع مصر در ایران
 • اهدای گل به رئیس دفتر حافظ منافع مصر در ایران
 • اهدای گل به رئیس دفتر حافظ منافع مصر در ایران