آخرین اخبار

استخدامی - استخدامی

 • روزنامه استخدامی استان خراسان رضوی -۲۷ مهر ماه ۹۶
 • روزنامه استخدامی استان خراسان جنوبی -۲۷ مهر ماه ۹۶
 • استخدام یک موسسه مطبوعاتی واقع در تهران 
 • استخدام شرکت خدمات حسابداری و مالیاتی حاذق روش پویا
 • روزنامه استخدامی استان کرمانشاه – ۲۷ مهر ماه ۹۶
 • استخدام شرکت بازرگانی پیشرو سیاحت
 • روزنامه استخدامی استان اصفهان -۲۷ مهر ماه ۹۶
 • روزنامه استخدامی استان کرمان – هفته اول آبان ماه ۹۶
 • روزنامه استخدامی استان چهارمحال بختیاری – هفته چهارم مهر ماه ۹۶
 • استخدام یک مرکز درمانی واقع در غربِ تهران
 • استخدام ۱۴۶ نفر از طریق آزمون قوه قضاییه در گلستان
 • روزنامه استخدامی استان فارس – ۲۶ مهر ماه ۹۶
 • استخدام بیش از ۲۵ هزار نیروی جدید در پالایشگاه‌ های پارس جنوبی
 • زمان و مکان برگزاری مصاحبه علوم پزشکی کردستان
 • اعلام نتایج آمصاحبه آزمون استخدام شرکت پالایش نفت اصفهان
 • استخدام دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آبادان
 • روزنامه استخدامی استان خوزستان – ۲۶ مهر ماه ۹۶
 • اعلام زمان تشکیل پرونده پذیرفته شدگان نهایی آزمون استخدامی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج
 • استخدام مجموعه اریکه ایرانیان
 • استخدام شرکت جندی شاپور
 • استخدام نیروی متخصص در شرکت معتبرIT
 • روزنامه استخدامی استان قم – ۲۶ مهر ماه ۹۶
 • روزنامه استخدامی استان همدان – ۲۶ مهر ماه ۹۶
 • روزنامه استخدامی استان هرمزگان – ۲۶ مهر ماه ۹۶
 • روزنامه استخدامی استان اصفهان – ۲۶ مهر ماه ۹۶