آخرین اخبار

استخدامی - استخدامی

 • روزنامه استخدامی استان خراسان جنوبی – ۲۸ اسفند ماه ۹۷
 • انتشار آگهی استخدامی دستگاه های اجرایی در سال ۹۸ طی بهار و پاییز 
 •  اعلام نتایج نهایی مصاحبه آزمون استخدامی شرکت پیمانکاری آرمان گهر سیرجان
 • روزنامه استخدامی استان کرمان – هفته چهارم اسفند ماه ۹۷
 • روزنامه استخدامی استان فارس – ۲۷ اسفند ماه ۹۷
 • روزنامه استخدامی استان قم – ۲۷ اسفند ماه ۹۷
 • روزنامه استخدامی استان خراسان رضوی – ۲۷ اسفند ماه ۹۷
 • روزنامه استخدامی استان همدان – ۲۷ اسفند ماه ۹۷
 • اعلام نتایج آزمون استخدامی شرکت بهره برداری و تعمیراتی مپنا
 • روزنامه استخدامی استان قم – ۲۶ اسفند ماه ۹۷
 • استخدام شرکت پیمان غرب(اصلاحیه آزمون)
 • روزنامه استخدامی استان خراسان جنوبی – ۲۶ اسفند ماه ۹۷
 • روزنامه استخدامی استان خراسان رضوی – ۲۶ اسفند ماه ۹۷
 • نتایج اولیه پذیرفته شدگان دانشگاه علوم پزشکی کهگیلویه و بویر احمد
 • استخدام دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
 • روزنامه استخدامی استان فارس – ۲۵ اسفند ماه ۹۷
 • اعلام نتایج پذیرفته شدگان مرحله اول دانشگاه علوم پزشکی فارس 
 • روزنامه استخدامی استان زنجان – ۲۵ اسفند ماه ۹۷
 • روزنامه استخدامی استان یزد – ۲۵ اسفند ماه ۹۷
 • روزنامه استخدامی استان خراسان جنوبی – ۲۵ اسفند ماه ۹۷
 • روزنامه استخدامی استان قم – ۲۵ اسفند ماه ۹۷
 • روزنامه استخدامی استان همدان – ۲۵ اسفند ماه ۹۷
 • اعلام نتایج نهایی ششمین آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی در بهار ۹۸ 
 • روزنامه استخدامی استان فارس – ۲۳ اسفند ماه ۹۷
 • روزنامه استخدامی استان قم – ۲۳ اسفند ماه ۹۷